top of page

BEHOV FOR AKUTTHJELP

HVERDAGER

LENA TANNKLINIKK 611 43250 

GJØVIK TANNKLINIKK 611 08060 

GJØVIK TANNLEGESENTER 611 71511 

TANNLEGENE VOLL & BERG 611 73415 

MJØSTANNLEGENE 611 30825 

 

FOR UTFYLLENDE LISTE OVER TANNLEGER MED SOMMERÅPENT/TANNLEGEVAKT: 

WWW.OPPLAND.NO/TANNHELSE

HELG

www.oppland.no/fagomrader/tannhelse/tannlegevakt/

bottom of page