top of page

FAST KUNDEAVTALE MED INNKALLING

OG OPPFØLGING

 

Vi tilbyr fast innkalling etter ditt behov.

 

Ønsker du fast kundeavtale, vil vi ved første

møte gjøre røntgenopptak som gir oversikt

over din situasjon.

 

Det gjøres en registrering av tidligere behand-

ling og eventuelt videre behandlingsbehov.

 

Ved større behandlingsbehov, vil vi gi nødvendig informasjonog et kostnadsoverslag på anbefalt behandling. 

 

Ved behov for behandling, gjøres dette ved

oppfølgingskonsultasjoner. 

bottom of page