TANNPLEIER

 

Tannpleieren undersøker om du som kunde trenger behandling

av tennene dine eller ikke, samt pusser over og fjerner tannstein 

(dersom dette skulle være nødvendig). 

 

En tannpleier er spesialisert innen hygieniske tiltak i en tannbehand- dling. Dersom kunden trenger spesiell veiledning eller oppfølging,

er det gjerne tannpleieren som står for dette. 

 

Tannpleier og tannlegen samarbeider i utredning og utføring av for-

skjellige behandlinger. 

 

I de tilfeller der det er nød-

vendig med behandling

hos tannlegen, setter tann-

pleier opp tid til dette i den

aktuelle tannleges timebok.

 

TELEFON 

TANNSTELLET    61 16 54 60

REGULERING     61 17 12 01

 

ÅPNINGSTIDER

MAN - FRE 

08:00-16:00

 

TELEFONTIDER

MAN - FRE

08:00-12:00/12:30-16:00

 

© 2017 TANNSTELLET / WEBDESIGN SPITFIRE PRODUCTIONS