top of page

Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte det gjennom vår overholdelse av denne personvernerklæringen ("Retningslinjene"). Disse retningslinjene beskriver hvilke typer informasjon vi kan samle inn fra deg eller som du kan oppgi ("Personlig informasjon") på tannstellet.no-nettstedet ("Nettstedet"), "Tannstellet"-mobilapplikasjonen ("Mobilapplikasjonen") og enhver av deres relaterte produkter og tjenester (samlet kalt "Tjenester") og vår praksis for å samle inn, bruke, vedlikeholde, beskytte og avsløre den personlige informasjonen. Den beskriver også valgene som er tilgjengelige for deg angående vår bruk av din personlige informasjon og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere den.

 

Denne policyen er en juridisk bindende avtale mellom deg («Bruker», «deg» eller «din») og Lena Tannhelsesenter AS (som gjør forretninger som «Tannstellet», «vi», «oss» eller «vår»). Hvis du inngår denne policyen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne policyen, i så fall skal begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til til en slik enhet. Hvis du ikke har slik autoritet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i disse retningslinjene, må du ikke godta disse retningslinjene og kan ikke få tilgang til og bruke tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne policyen. Denne policyen gjelder ikke for praksisen til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

 

Innsamling av informasjon

 

Vår toppprioritet er kundedatasikkerhet, og som sådan bruker vi retningslinjene for ingen logger. Vi kan kun behandle minimale brukerdata, bare så mye som det er absolutt nødvendig for å vedlikeholde tjenestene. Informasjon som samles inn automatisk brukes kun til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon om bruk og trafikk av tjenestene. Denne statistiske informasjonen er ikke på annen måte aggregert på en slik måte at den kan identifisere en bestemt bruker av systemet.

 

Barnas personvern

 

Vi samler ikke bevisst inn noen personlig informasjon fra barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, vennligst ikke send inn noen personlig informasjon gjennom tjenestene. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 18 år har gitt personlig informasjon til oss gjennom tjenestene, vennligst kontakt oss for å be om at vi sletter barnets personopplysninger fra tjenestene våre.

 

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas Internett-bruk og hjelpe til med å håndheve disse retningslinjene ved å instruere barna deres til aldri å oppgi personlig informasjon gjennom tjenestene uten deres tillatelse. Vi ber også om at alle foreldre og foresatte som overvåker omsorgen for barn, tar de nødvendige forholdsregler for å sikre at barna deres blir instruert om å aldri gi ut personlig informasjon når de er online uten deres tillatelse.

 

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

 

Vi fungerer som behandlingsansvarlig og databehandler ved håndtering av personopplysninger, med mindre vi har inngått en databehandleravtale med deg, i så fall vil du være behandlingsansvarlig og vi vil være databehandler.

 

Vår rolle kan også variere avhengig av den spesifikke situasjonen som involverer personopplysninger. Vi opptrer i egenskap av behandlingsansvarlig når vi ber deg om å sende inn din personlige informasjon som er nødvendig for å sikre din tilgang til og bruk av tjenestene. I slike tilfeller er vi en behandlingsansvarlig fordi vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger.

 

Vi opptrer i egenskap av databehandler i situasjoner når du sender inn personopplysninger gjennom tjenestene. Vi eier, kontrollerer eller tar ikke beslutninger om den innsendte personopplysningen, og slik personlig informasjon behandles kun i samsvar med dine instruksjoner. I slike tilfeller fungerer brukeren som gir personopplysninger som en behandlingsansvarlig.

 

For å gjøre tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, kan det hende vi må samle inn og bruke visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi ber om, kan det hende vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. All informasjon vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

 

- Svare på henvendelser og tilby støtte

- Kjøre og drifte tjenestene

 

Behandling av personopplysningene dine avhenger av hvordan du samhandler med tjenestene, hvor du befinner deg i verden og om ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke for ett eller flere spesifikke formål; (ii) levering av informasjon er nødvendig for å utføre denne policyen med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før kontrakten derav; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandlingen er relatert til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet tillagt oss; (v) behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart.

 

Merk at i henhold til noen lover kan vi få lov til å behandle informasjon til du protesterer mot slik behandling ved å velge bort, uten å måtte stole på samtykke eller andre juridiske grunnlag. Uansett vil vi gjerne avklare det konkrete rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lov- eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

 

Utlevering av informasjon

 

For å opprettholde det høyeste nivået av personvern og for å beskytte din personlige informasjon i full utstrekning, deler vi ikke din personlige informasjon med noen og uansett grunn.

 

Oppbevaring av informasjon

 

Vi vil beholde og bruke din personlige informasjon i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for å håndheve retningslinjene våre, løse tvister, og med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

 

Vi kan bruke alle aggregerte data som stammer fra eller inneholder din personlige informasjon etter at du oppdaterer eller sletter den, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan ikke rett til innsyn, rett til sletting, rett til retting og rett til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

 

Ikke spor signaler

 

Noen nettlesere har en Ikke spor-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke ønsker å spore aktiviteten din på nettet. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en nettjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Hvordan nettlesere kommuniserer "Do Not Track"-signalet er ennå ikke ensartet. Som et resultat er tjenestene ennå ikke satt opp til å tolke eller svare på Ikke-spor-signaler som kommuniseres av nettleseren din. Likevel, som beskrevet mer detaljert gjennom denne policyen, begrenser vi vår bruk og innsamling av din personlige informasjon. For en beskrivelse av Ikke spor-protokoller for nettlesere og mobile enheter eller for å lære mer om valgene som er tilgjengelige for deg, besøk internetcookies.com.

 

Lenker til andre ressurser

 

Tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen til slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater tjenestene og lese personvernerklæringen for hver enkelt ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

 

Informasjonssikkerhet

 

Vi sikrer informasjon du oppgir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon og avsløring av personlig informasjon under vår kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk garanteres.

 

Derfor, mens vi streber etter å beskytte din personlige informasjon, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og tjenestene kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli sett på eller tuklet med under transport av en tredjepart, til tross for beste innsats.

 

Databrudd

 

I tilfelle vi blir oppmerksomme på at sikkerheten til tjenestene har blitt kompromittert eller brukernes personlige opplysninger har blitt avslørt til ikke-relaterte tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten å ta rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter. I tilfelle et databrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet eller hvis varsel på annen måte kreves ved lov. Når vi gjør det, vil vi legge ut en melding på tjenestene, sende deg en e-post.

 

Endringer og oppdateringer

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen eller dens vilkår knyttet til tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også varsle deg på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne policyen trer i kraft umiddelbart etter publisering av den reviderte policyen med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for de reviderte retningslinjene (eller slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Vi vil imidlertid ikke, uten ditt samtykke, bruke din personlige informasjon på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt på det tidspunktet din personlige informasjon ble samlet inn.

 

Aksept av denne policyen

 

Du erkjenner at du har lest denne retningslinjen og godtar alle dens vilkår og betingelser. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene og sende inn informasjonen din godtar du å være bundet av denne policyen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke tjenestene.

 

Kontakt oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående disse retningslinjene, informasjonen vi har om deg, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor:

 

https://www.tannstellet.no/kontakt

 

Vi vil forsøke å løse klager og tvister og gjøre alle rimelige anstrengelser for å respektere ditt ønske om å utøve rettighetene dine så raskt som mulig og i alle tilfeller innenfor tidsskalaene gitt av gjeldende databeskyttelseslover.

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 2. oktober 2023.

bottom of page